Vad är bemanningsföretag och hur fungerar de?

0 Comments

Bemanningsföretag hittar arbetstagare för roller som behöver korttidsanställda eller anställda med lågt engagemang. De gör detta genom att genomföra grundläggande intervjuer och sedan använda sin pool av sökande för att matcha kandidater med företag.

Långt innan termer som “gig-ekonomi” och “extraknäck” började användas, tillhandahöll bemanningsföretag en välbehövlig tjänst. Men hur fungerar de, och är de ett bra alternativ för ditt företag?

Vilka är de?

Bemanningsföretag är företag som sammanför arbetssökande med företag som vill anställa personal. Förmedlingen debiterar företagen baserat på de timmar som arbetstagarna används av företaget, vilket hjälper till att undvika kostnaderna för att anställa och avskeda heltidsanställda. Förmedlingarna rekryterar ofta arbetstagare genom att publicera jobbannonser i lokala tidningar och på nätet. Arbetstagarna ansöker sedan till bemanningsföretaget och träffar en rekryterare som diskuterar deras kompetens och intressen.

Rekryterarna gör också bedömningar och tester, t.ex. Excel-tester eller tester av bästa praxis inom redovisning, för att välja ut sökande. Intervjuerna är i allmänhet korta och ytliga, eftersom målet för ett bemanningsföretag är att snabbt placera arbetstagare för att fylla kortsiktiga sysselsättningsluckor.

När ett företag anlitar en bemanningsanställd ansvarar bemanningsföretaget för utbetalning av timlön och andra löneuppgifter som socialförsäkringsavdrag, arbetsskadeersättning och skatteavdrag. Detta arrangemang kan hjälpa arbetsgivare att hitta högkvalitativa tillfälligt anställda utan att investera i en långvarig rekryteringsprocess.

Hur fungerar de?

Oavsett om du är ute efter tillfällig hjälp eller är intresserad av alternativ för uthyrning är det viktigt att välja rätt bemanningsföretag. Kontrollera byråns rykte genom att be om referenser från tidigare chefer och be om namn på arbetsgivare där de har placerat arbetstagare.

Bemanningsföretag har ofta en pool av arbetstagare som är kandidater för korttidsjobb och kan snabbt fylla omedelbara behov. De intervjuar arbetstagare och gallrar ut dem som inte är lämpliga. Sedan matchar bemanningsföretaget en arbetstagare med ett jobb som kräver dennes kompetens och arbetsgivaren skriver under ett avtal.

För företag är bemanningsföretag ett bra sätt att testa nya medarbetare innan man bestämmer sig för en fast anställning. Intervjuerna är vanligtvis korta och fokuserar på färdigheter. Men för att utvärdera medarbetaren effektivt bör du försöka använda situationsanpassade frågor som ger dig en känsla för hur de skulle arbeta på ditt företag. Beroende på vilken typ av jobb det gäller kan vissa bemanningsföretag även utföra bakgrundskontroller eller drogtester.

Hur hittar de arbetstagare?

När ett företag behöver en ny medarbetare anlitar det vanligtvis ett bemanningsföretag för att hitta någon med rätt kompetens och erfarenhet. Bemanningsföretag erbjuder ofta en kort intervju för att säkerställa att de sökande kan uppfylla jobbets krav. Till exempel kan en rekryterare för en redovisningsbyrå be en kandidat att utföra några enkla Excel-uppgifter eller testa deras kunskaper om bästa praxis för bokföring.

De flesta bemanningsföretag anställer personer för den typ av enkla, okvalificerade jobb som företag kan behöva på kort sikt: kontorsanställda, anställda vid produktionslinjer, säkerhetsvakter och vaktmästare. Vissa bemanningsföretag är dock specialiserade på kvalificerade jobb, t.ex. ingenjörer inom säkerhet för naturgasledningar, jurister och projektledare. Om ett företag är imponerat av en arbetstagares prestationer kan det erbjuda dem fast anställning. Bemanningsföretaget kommer då att frigöra arbetstagaren från sitt kontrakt med företaget. Detta kan hjälpa företaget att spara tid och pengar. Det hjälper också bemanningsanställda att undvika den stress som ett utdraget jobbsökande innebär.

Hur betalar de sina anställda?

Många bemanningsföretag kan erbjuda en rad olika enklare jobb, t.ex. datorhjälp eller datainmatningsspecialister. Mer specialiserade byråer fokuserar på områden som ingenjörer inom säkerhet för naturgasledningar eller medicinsk personal.

När ett företag behöver tillfällig arbetskraft ingår det ett avtal med bemanningsföretaget som specificerar vilka typer av arbetstagare som behövs och en kostnad per arbetstimme. Bemanningsföretaget tar sedan ut arbetstagare från sin kandidatpool och skickar dem till kundföretaget.

Bemanningsföretagen tar också hand om urval och intervjuer av sökande åt sina kunder, vilket minskar den tid som krävs för att hitta nya medarbetare. Företag bör dock vara beredda på att genomföra mer grundliga intervjuer och ställa ett bredare spektrum av frågor. Att ställa situationsanpassade frågor baserade på din egen arbetsplats kan till exempel vara ett bra sätt att mäta en sökandes problemlösningsförmåga. Dessutom kanske vissa företag vill kräva att deras tillfälligt anställda klarar ett drogtest.

Related Posts