En guide till arbetsförmedlingstjänster i Schweiz

0 Comments

Schweiz höga löner är välkända och därför är det ingen överraskning att landet lockar många arbetssökande från utlandet. Att hitta jobb i landet är dock inte så enkelt som det kan verka.

Icke-EU/EFTA-medborgare ställs inför en svårare ansökningsprocess, där deras potentiella arbetsgivare måste bevisa att de inte kunde rekrytera en EU/EFTA-medborgare till tjänsten. Det är här en global Employer of Record (EOR) kommer in i bilden.

Anställningsavtal

Vid inresan till Schweiz måste alla utländska arbetstagare underteckna ett individuellt anställningsavtal. Detta avtal förpliktigar den anställde att utföra arbete i arbetsgivarens tjänst under en bestämd eller obestämd tidsperiod och medför betalning av ersättning.

I schweizisk lag fastställs ett antal bindande bestämmelser som avtalsparterna inte får avvika från (artikel 359.1 i CO). Kollektivavtal (CCT) kan reglera specifika anställningsområden och fastställa minimibestämmelser för löner, semester, arbetstid, pensionsålder etc.

Bemanningsföretag förmedlar kontakt mellan företag och kandidater som har rätt kompetens för en viss tjänst. De går igenom ett antal platsannonser och företagets krav för att hitta den bästa matchningen för varje kandidats kvalifikationer. De hjälper också till att slutföra urvalsprocessen och hanterar löner. Dessutom erbjuder de ett frivilligt kompletterande sjukförsäkringsskydd för yrkesverksamma och deras familjer.

Arbetstillstånd

Även om Schweiz är en del av Europeiska unionen (EU) följer landet inte alla samma regler när det gäller reglering av invandring. Detta gäller särskilt för arbetstagare från tredjeländer, som ställs inför ytterligare krav och kvoter när de försöker få ett arbetstillstånd.

I allmänhet måste en arbetstagare lämna in ett anställningsavtal innan de kan ansöka om ett tillstånd. Vissa tillstånd är dock tillgängliga för arbetssökande som ännu inte har något kontrakt. Vilken typ av tillstånd du behöver beror på din nationalitet och vilken typ av arbete du tänker utföra i Schweiz.

Till exempel har EU/EFTA-medborgare rätt till ett tillstånd av typ L för korttidsvistelse i Schweiz om de har ett anställningskontrakt som är giltigt i tre månader till ett år. Om de vill stanna längre måste de få ett tillstånd av typ B. För att få detta måste de visa att de har medel att leva utan ett jobb och att de kommer att förbättra sina yrkeskvalifikationer i Schweiz.

Skatter

Schweiz har ett komplext skattesystem med skatter som tas ut på federal, kantonal och lokal nivå. Detta kan göra löneadministration och efterlevnad mer komplicerad än i vissa andra länder. Företagen måste se till att de klassificerar arbetstagarna korrekt och betalar rätt skatt.

Att använda en EOR-tjänst (Employer of Record) för att hantera schweiziska löne- och skattekrav kan spara tid och pengar. Dessa tjänster är licensierade och väl förtrogna med schweiziska lönelagar, avdrag och rapportering. De kan också hjälpa till med onboarding och efterlevnad.

Beroende på ditt företags affärsverksamhet i Schweiz kan du behöva betala skatt för fasta driftställen. Detta kan påverka ditt resultat och kräva ytterligare pappersarbete. Det är bäst att rådgöra med en specialist på globala sysselsättningslösningar som Remote innan du anställer medarbetare i Schweiz. Företaget kan hjälpa dig att avgöra om du behöver etablera en juridisk enhet i landet eller arbeta genom en EOR. De kan också hjälpa till med att hitta talanger i Schweiz.

Fördelar

Personalförmåner är förmåner som företag erbjuder för att locka till sig och behålla talanger. Det kan handla om sjukförsäkring, pensionsplaner och betalda semesterdagar. Dessa förmåner kan hjälpa dig att öka medarbetarnas moral och produktivitet, vilket i sin tur kan öka ditt resultat. Vissa av dessa förmåner regleras i arbetslagstiftningen, medan andra inte gör det.

Arbetstagare i Schweiz åtnjuter ett antal garanterade förmåner, inklusive fyra veckors årlig semester och mammaledighet. Dessutom kan anställda få extra betalt om de arbetar övertid.

Schweiziska bemanningsföretag erbjuder ofta kompletterande privata sjukförsäkringar för sin personal, som inte omfattas av landets obligatoriska sjukvårdssystem. Dessa tilläggsförsäkringar kan ge ytterligare täckning för anställda och deras familjer, vilket kan spara pengar åt ditt företag. Dessutom kan dessa försäkringar hjälpa dina anställda att spara till sin pension. Detta kan öka personalomsättningen och minska personalomsättningen.

Related Posts